CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB
PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ BRNO, P.S.

Vodova 35

„Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí.“
- Helen Keller

O nás

Posláním Centra denních služeb pro sluchově postižené Brno, p.s. je realizace sociálních a veřejně prospěšných programů pro osoby se sluchovým postižením a jejich přátele z Brna a okolí. Podporujeme zprostředkovávání informací a komunikační bezbariérovosti, na jejichž základě se mohou osoby se sluchovým postižením a jejich přátelé samostatně rozhodovat, vyjadřovat své přání a potřeby. Zároveň tyto osoby v co nejvyšší možné míře pomoci začlenit do společnosti.

 • Iveta MELICHAR

  ředitelka cds

  Mobil: 777 933 815 (SMS)

 • Věra ORAČKOVÁ

  tlumočnice čzj

  Mobil: 733 123 177 (SMS)

 • Mgr. Marta NOVOTNÁ

  pracovnice

  Mobil: 777 819 957 (SMS)

 • Bc. Tomáš ZBAVITEL

  pracovník

  Mobil: 776 663 874 (SMS)

Historie

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno, p.s. je pobočným spolkem SNN ČR, z.s.. Historie sahá až do roku 1919, kdy byl založen První český spolek pro hluchoněmé v Brně. V roce 1923 byl položen základní kámen Útulny hluchoněmých (dnešní název Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno, p.s.). Naše organizace poskytuje osobám se sluchovým postižením pevné zázemí nejen pro vzdělávání, přednášky, workshopy a tvůrčí činnosti, ale také zázemí pro pořádání kulturně společenských akcí, kde se mohou tyto osoby a jejich přátelé potkávat, předávat si informace, vyměňovat zkušenosti a seberealizovat se.

Projekty

"Bezpečná pomoc pro neslyšící"

Pomoc obětem trestných činů a domácího násilí, které mají sluchové postižení. Samozřejmostí je při odborném poradenství zajištění tlumočníka českého znakového jazyka prostřednictvím CZTN.

"Neslyším, ale chci vědět!"

Zvyšování přístupnosti informací pro osoby se sluchovým postižením, převážně uživatele znakového jazyka, minimalizace rizika komunikační bariéry.

"Pomoc v době koronaviru"

V souvislosti s aktuální situací Covid-19 pomáháme seniorům a sociálně slabším osobám se sluchovým postižením s nákupy, venčením domácích mazlíčků, informovaností v českém znakovém jazyce o Covid-19.

"I když neslyšíme, potřebujeme vědět!"

Realizace vzdělávacího systému pro osoby se sluchovým postižením a návaznost na sociální služby pro tuto cílovou skupinu. Vzdělávání se zaměřením na finanční gramotnost, lékovou gramotnost, „protišmejdí“ gramotnost a další oblasti.

Kontakty

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.,
Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno, p.s.

Adresa: Vodova 1391/35, 612 00 Brno
E-mail: cds.brno@seznam.cz
IČ: 86771396

Správce budovy

(pronájmy prostorů)

David BOUMA

Mobil: 774 489 340